Wrexham County Borough Council homepage

Cartref | Canllawiau | Map o'r | Gwasanaethau A-Y | Cwestiynau Cyffredin | Cysylltwch Ni | Ieithoedd

English

CyngorBusnes a Diwydiant | Cymuned | Addysg | Gwasanaethau Lleol y Cyngor | Hamdden a Thwristiaeth | Cyfleusterau Ar Lein

Chwilior Delweddau

Lluniau Wrecsam | Archifau ac Astudiaethau Lleol Wrecsam | Chwilio’r Delweddau | Prynu Printiau | Cysylltu Ni


Telerau ac Amodau


Gallwch lawrlwytho delweddau bras yn ddi-dâl at ddefnydd personol yn unig. Gallwch hefyd brynu printiau o safon o feintiau amrywiol at ddefnydd personol. Prynu printiau
Nid yw delweddau i gael eu hatgynhyrchu ar gyfer cyhoeddi, defnydd masnachol nac arddangos ar unrhyw ffurf (gan gynnwys gwefannau eraill) heb gael caniatâd. Rhaid i bawb sydd eisiau defnyddio’r delweddau at unrhyw un o’r dibenion hyn wneud cais ysgrifenedig i Wasanaeth Archifau ac Astudiaethau Lleol Wrecsam. Gwelwch Cysylltu â ni i gael manylion.
Nid yw lawrlwytho neu brynu delwedd o’r wefan hon yn golygu eich bod yn cael hawlfraint y ddelwedd honno. Erys hawlfraint wedi ei breinio yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, neu unrhyw rai eraill y mae’r Cyngor yn rheoli’r hawlfraint ar eu rhan.
Rwyf wedi darllen a derbyn yr amodau hyn. DERBYN
Os nad ydych yn derbyn yr amodau hyn, ni allwch chwilio’r gronfa ddata.
Sylwch: Bydd maint arddangos y wefan hon yn cynyddu trwy ddewis allwedd F11 ar y bysellfwrdd. I ddychwelyd i’r maint arferol pwyswch allwedd F11 eto.

 

Yn ôl i'r © Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Cysylltwch â Ni | Ymateb Gwefan | ebost: webmaster@wrexham.gov.uk |
Datganiad Preifatrwydd | Gwybodaeth Diogelu Data | Rhyddid Gwybodaeth | Ymwadiadau