Wrexham County Borough Council homepage

Cartref | Canllawiau | Map o'r | Gwasanaethau A-Y | Cwestiynau Cyffredin | Cysylltwch Ni | Ieithoedd

English

CyngorBusnes a Diwydiant | Cymuned | Addysg | Gwasanaethau Lleol y Cyngor | Hamdden a Thwristiaeth | Cyfleusterau Ar Lein

Prynu Printiau

Lluniau Wrecsam | Archifau ac Astudiaethau Lleol Wrecsam | Chwilio’r Delweddau | Prynu Printiau | Cysylltu Ni


Gallwch lawrlwytho delweddau bras yn ddi-dâl at ddefnydd personol yn unig. Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio delwedd i’w gyhoeddi neu at ddefnydd masnachol rhaid i chi gael caniatâd ysgrifenedig yn gyntaf. Cysylltwch â ni ar 01978 317973 neu E-bost archives@wrecsam.gov.uk

Gellir archebu ffotograffau o safon uchel yn uniongyrchol oddi ar y wefan neu drwy ddefnyddio’r ffurflen archebu y gellir ei hargraffu ar y ddesg dalu.

Maint yn Fras Pris
10 x 8 modfedd (25cm x 20cm) £8.00

 

Gallwch archebu printiau mwy trwy drefniant. Cysylltwch â ni i drafod eich gofynion.
Sylwch: Bydd printiau’n cael eu hatgynhyrchu mor agos ag y bo modd at y ddelwedd wreiddiol. Mae’r holl brisiau’n cynnwys TAW.
Gallwch archebu printiau trwy bori’r gronfa ddata a rhoi eitemau yn eich basged siopa. Wedi i chi orffen siopa, gallwch adolygu’r eitemau yn eich basged a symud ymlaen i’r ffurflen archebu. Gallwch naill ai argraffu’r ffurflen archebu a’i hanfon gyda Siec neu Archeb Bost neu archebu’n ddiogel ar-lein gan ddefnyddio cerdyn debyd neu gredyd. Peidiwch ag anfon arian parod drwy’r post.


Mae pob archeb yn destun cost dosbarthu fel y dangosir isod. Dosberthir o fewn 14 diwrnod.

 
Y DU
Tramor
Tâl cludiant ar hyd at 10 delwedd
£2.50
£4.00

Polisi Preifatrwydd
Rydym yn ymrwymo i warchod eich preifatrwydd. Caiff holl wybodaeth bersonol ei chasglu a’i chadw yn unol â Deddf Gwarchod Data.
House of Images, yn hytrach na Gwasanaeth Archifau ac Astudiaethau Lleol Wrecsam, sy’n prosesu’r holl archebion. Gwelwch Cysylltu â ni i gael manylion.

Yn ôl i'r © Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Cysylltwch â Ni | Ymateb Gwefan | ebost: webmaster@wrexham.gov.uk |
Datganiad Preifatrwydd | Gwybodaeth Diogelu Data | Rhyddid Gwybodaeth | Ymwadiadau